Densitometria òssia

Mesura de la densitat òssia per ultrasons amb l'objectiu de valorar l'evolució de la pèrdua de calci, i permetre recomanar tractaments preventius en cada cas.