Història

FARMÀCIES PR

La Farmàcia Bendicho-Isanta, membre del grup de Farmàcies PR, va néixer el mes de novembre de 1993 a la ciutat de Lleida, concretament al carrer Gran Passeig de Ronda, com a resultat d’un projecte iniciat per Mª Elena Bendicho Torrescasana i Immaculada Isanta Salvadó, ambdues llicenciades en farmàcia per la Universitat de Barcelona. 

La iniciativa va sorgir en resposta a la necessitat de crear un lloc de feina que pogués satisfer les seves noves ambicions i deixar endarrere els anys treballats en un hospital de la mateixa ciutat.

Uns anys més tard, al 2011, es va incorporar al grup PR la Farmàcia Prat de la Riba, situada a l’avinguda que el seu propi nom indica, donant això pas a una nova generació de farmacèutics en figurar com a titular, en l’actualitat, la senyora Maria Turmo Bendicho.

Les dues farmàcies, juntament amb l’equip humà que ha vingut configurant sengles plantilles, ofereixen un servei d’allò més professional pel que fa a les activitats de dispensació, indicació farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic. Això és possible gràcies la implantació d’un pla de formació continuada que permet la constant adequació dels coneixements de tot l’equip a les necessitats canviants de la població en un entorn que no para d’evolucionar. 

La professionalitat de les activitats acabades d’esmentar juntament amb una atenció personalitzada al client, un tracte amable i proper i un adient assessorament esdevenen les premises d’un model assistencial farmacèutic de qualitat.

Ens pots trobar a :

Passeig de Ronda 

Direcció:

Gran Passeig de Ronda, 139 - baixos 

25008 LLEIDA (Lleida)

Prat de la Riba :

Direcció:​

Prat de Riba, 30 

25008 LLEIDA (Lleida)